Start

OGŁOSZENIE

Pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie informuje, iż w związku z epidemią koronawirusa, wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych została uruchomiona na terenie miasta i gminy Szepietowo specjalna usługa.

 

Polega ona na dostarczeniu podstawowych, codziennych produktów oraz leków do osób potrzebujących. Usługa jest bezpłatna, ale koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany – zamówienie nie może przekroczyć kwoty 100 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych, w sklepach położonych najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 661 413 331, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Podczas rozmowy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej  należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Następnie pracownik socjalny skontaktuje się z Państwem i ustali potrzeby.

Jeżeli nie zgłaszałeś zapotrzebowania na pomoc i nie rozmawiałeś telefonicznie z pracownikiem Ośrodka  nie otwieraj drzwi osobom podającym się za pracownika socjalnego.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta i gminy  Szepietowo o wzmożoną czujność i opiekę nad osobami starszymi i samotnymi w tym trudnym dla nas czasie.

Osoby,  które  chciałyby  zostać wolontariuszami  zapraszamy  do  kontaktu  pod  nr  tel. 86 30 67 340.

                                                                                                                              Grażyna Zarzecka
                                                                                                                              Kierownik MGOPS

 

 

Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz 506 z późn. zm) w związku z art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) art. 19 ust 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz §8 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zarządza się co następuje:

  §1

1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie od 16 marca 2020 r. do odwołania zmieniam organizację pracy w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie .

2. Petenci Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie będą obsługiwani w wyznaczonym przy wejściu tylnym miejscu, gdzie pracownicy Ośrodka będą odbierać dokumenty od interesantów.

3.  Interesanci zostaną wpuszczeni na teren ośrodka tylko w sprawach pilnych.

4. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie mogą zostać poproszeni o podejście do wejścia celem wyjaśnienia sprawy interesantowi. Podczas udzielania wyjaśnień należy zachować odległość min. 1,5-2 metry.

5.  Wszystkie decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane jedynie korespondencyjnie.

6. Pytania i wnioski należy kierować drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , ePUAP, telefonicznie pod numer 661 413 331.

 §2

1.  Pracownicy socjalni nie będą przeprowadzać wywiadów środowiskowych od 16 marca 2020 r. do odwołania.

2.  W uzasadnionych przypadkach wywiady środowiskowe będą przeprowadzane telefonicznie.

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

 

Kierownik MGOPS 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie
ul. 1 Maja 25B
18-210 Szepietowo

zatrudni na umowę zlecenie 1 osobę na stanowisku pomocniczym:

opiekuna usług opiekuńczych


UWAGA !!

OGŁOSZENIE !!!

Staż w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie przyjmie na staż 1 osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako osoba bezrobotna oraz spełniającą kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisku – pomoc administracyjna.

Dodatkowe wymagania :

- min. wykształcenie średnie,

- kultura osobista,

- punktualność,

- dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

- komunikatywność,

- rzetelność,

- sumienność.

Oferty zawierające podanie o staż, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie prosimy składać w pokoju nr 5, w siedzibie Ośrodka - ul. 1 Maja 25 B, Szepietowo do dnia 31.05.2019 r. w godz.: poniedziałek – piątek 745- 1530.

Informacji udzielamy pod nr telefonu: 661413331 oraz w pok. nr 5 i w pok. nr 6.


Kierownik Ośrodka

mgr Grażyna Zarzecka


Załączniki: Klauzula informacyjna, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

UWAGA !!!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie informuje, iż od 15 lutego 2019 r. uległ zmianie adres poczty elektronicznej Ośrodka. Nowy adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

UWAGA !!!

W związku z awarią telefonów w Spółce Hyperion,  numerem kontaktowym  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie jest nr 661 413 331.

OGŁOSZENIE!!!

W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie" od dnia 01.03.2018r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie mieści się w Biurze Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Szepietowie, ul. Mazowiecka 1


Witamy na Internetowej Stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie

W naszym ośrodku możesz zrealizować następujące sprawy:

  • Pomoc społeczną,
  • Zasiłki rodzinne
  • Dodatki mieszkaniowe,
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Usługi opiekuńcze.

 

Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piatku : 7:30 - 15:30

Kierownik MGOPS:
mgr Grażyna Zarzecka
 
Główny księgowy:
mgr Marzanna Smyk
 
Pracownicy socjalni:
mgr Karolina Stachurska
mgr Małgorzata Sakowicz
mgr Sylwia Marta Mortel
 
Asystent rodziny:
mgr Anna Mieczkowska
 
Starszy inspektor do spraw funduszu alimentacyjnego, dłużników alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych:
mgr Małgorzata Łętowska
 
Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych:
mgr Martyna Wysocka
Agnieszka Klarzuk

Opiekun osób starszych/niepełnosprawnych:
Ida Łozowska
Janina Kozłowska
 

Kontakt:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 25B, 18-210 Szepietowo
woj. podlaskie
tel. 661 413 331, 86 306 73 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i rodzin oraz stosujących przemoc i ofiar przemocy
czynny w Urzędzie Miejskim w Szepietowie pokój nr 3 w ostatni czwartek każdego miesiąca od godziny 15.30

Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Szepietowie
przyjmuje interesantów w każda środę w godzinach 11.00 – 12.30

Dzielnicowy
przyjmuje interesantów w Urzędzie Miejskim w Szepietowie  w każda środę w godzinach: 8.00 – 10.00

INFORMACJA  dla ofiar przemocy  i osób uzależnionych oraz ich rodzin 

zobacz więczej....

Punkt Konsultacyjny w Urzedzie Miejskim w Szepietowie pokój nr 3 czynny w ostatni czwartek każdego miesiaca od godziny 15.30

Od dnia 16 kwietnia 2019 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie mieści się przy ul. 1 Maja 25 B. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
Początek strony