StartDobry Start

Dobry Start

Świadczenie "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. Przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek będzie można składać:

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szepietowie,
ul. 1 Maja 25B, 18-210 Szepietowo
telefon: 661 413 331

już od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 r. droga tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wnioski do pobrania:

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku - pobierz

Oświadczenie 300+ - pobierz

Wniosek A - pobierz

Wniosek B - pobierz


 
Początek strony