StartKonsultacje Społeczne

Informacja o konsultacjach społecznych

                                                                                                                   Szepietowo, 15.10.2020 r.

Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 241/20 Burmistrza Szepietowa z dnia 14 października 2020r. ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku. - czytaj

Konsultacje odbędą się w dniach od 27 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami umożliwiającego poznanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Szepietowo na temat najważniejszych celów, kierunków działań, wskaźników zawartych w projekcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku, a także wnoszenie propozycji i uwag oraz składania ich do protokołu. Spotkania odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie (z zastosowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych) w dniach 29.10.2020 r. i 30.10.2020 r. w godzinach 9.30-11.30.

2. Opinie i uwagi do projektu Strategii można także składać na formularzu w formie:

   a) korespondencji elektronicznej e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (w tytule należy wpisać „KONSULTACJE SPOŁECZNE”)

   b) pisemnej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie, ul. 1 Maja 25B, 18-210 Szepietowo

   c) osobiście w MGOPS w Szepietowie, ul. 1 Maja 25B, 18-210 Szepietowo, pokój nr 5.

3. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

  • z datą wpływu przed dniem 27 października 2020 r. i po godz. 15:30 w dniu 10 listopada 2020 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy).

4. Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Strategia Rozwiązywania   Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku można uzyskać pod nr tel: 86 3067340,   86 3067320.

Załączniki:

1. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku.

2. Formularz konsultacji społecznych.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do udziału w konsultacjach społecznych. Wszystkie pliki dostępne są w siedzibie i na stronie MGOPS w Szepietowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szepietowie.

                                                                                                                Kierownik MGOPS w Szepietowie

                                                                                                                                   Grażyna Zarzecka

Raport w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szepietowo do 2032 roku.

 
Początek strony