StartOgłoszenia
Lp. Tytuł
1 Ogłoszenie o wyborze
2 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Szepietowo
3 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Asystent Rodziny
4 Lista osób spełniających wymogi formalne
5 Ogłoszenie o naborze
6 Kandydaci na rodziców zastępczych
7 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół podstawowych
8 Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
9 Podaruj dziecku serce - zostań rodziną zastępczą
10 Informacja o wynikach naboru
11 Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów
12 Osoby zakwilifikowane do następnego etapu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny
13 Ogłoszenie o naborze na stanowsiko - pracownik socjalny
14 Informacja o wyniku naboru
15 Ogłoszenie o naborze na stanowsiko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
16 Lista kandydatów spełnianiących wymagania formalne
17 Ogłoszenie o naborze-pracownik socjalny
18 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół podstawowych
19 Informacja o wynikach naboru
20 Lista kandydtatów spełniających wymagania formalne
21 Pomoc Psychologiczna
22 REKRUTACJA
23 PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
24 Zarządzenie
25 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
26 Ogłoszenie o naborze
27 Ogłoszenie o wyborze
28 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Szepietowo
29 Informacja
30 Zaproszenie dla Organizacji Pozarządowych
31 Zarządzenie
Początek strony