StartOgłoszenia
Lp. Tytuł
1 Zarządzenie nr 1/2022
2 Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekun środowiskowy
3 Ogłoszenie o wyborze
4 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Szepietowo
5 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Asystent Rodziny
6 Lista osób spełniających wymogi formalne
7 Ogłoszenie o naborze
8 Kandydaci na rodziców zastępczych
9 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół podstawowych
10 Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
11 Podaruj dziecku serce - zostań rodziną zastępczą
12 Informacja o wynikach naboru
13 Zarządzenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów
14 Osoby zakwilifikowane do następnego etapu rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny
15 Ogłoszenie o naborze na stanowsiko - pracownik socjalny
16 Informacja o wyniku naboru
17 Ogłoszenie o naborze na stanowsiko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
18 Lista kandydatów spełnianiących wymagania formalne
19 Ogłoszenie o naborze-pracownik socjalny
20 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół podstawowych
21 Informacja o wynikach naboru
22 Lista kandydtatów spełniających wymagania formalne
23 Pomoc Psychologiczna
24 REKRUTACJA
25 PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
26 Zarządzenie
27 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze
28 Ogłoszenie o naborze
29 Ogłoszenie o wyborze
30 Zapytanie ofertowe dotyczące dowozu posiłków do szkół na terenie Gminy Szepietowo
31 Informacja
32 Zaproszenie dla Organizacji Pozarządowych
33 Zarządzenie
Początek strony