StartProjekt "Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy" - 2012

Projekt "Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy"

efs kl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie informuje, iż od 1 września 2012 r. realizuje projektu systemowego Pt.:

 

,,Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Rekrutację uczestników planuje się wstępnie na okres od 10.09.2012 r. do 14.09.2012 r.

 

Projekt adresowany jest dla 16 osób - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (20-60 lat), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Szepietowo

 

 

 

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

 

  • Warsztat psychologiczny
  • Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym
  • Indywidualne spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym
  • Kurs zawodowy: Ogólnobudowlany – nowoczesne wykańczanie wnętrz
  • Kurs zawodowy: Kurs kelnerski
  • Kurs zawodowy: Kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych

 

 

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 listopada 2012 roku.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w :

 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie
ul. Główna 6,  18-210 Szepietowo.

 

w godz. 7.30- 15.30
Tel. kontaktowy: (86) 4760 136

 

www.mgopsszepietowo.pl

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Osoby do kontaktu : Kierownik MGOPS-Wanda Bogucka


Projekt "Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy" 

Ogłoszenie o projekcie. więcej...

 
Początek strony