Wyniki Wyboru Wykonawcy Szkolenia

 

        Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Szepietowie informuje, ze w dniu 17 czerwca 2014 r. dokonano wyboru oferenta na realizacje Projektu " Nowe doswiadczenie-lepsze pespektywy" relizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Spolecznej, Dzialanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddzialanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spolecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , którym zostało Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Lomży reprezentowane przez Pana Mirosława Gregorczuka

z powazaniem: Wanda Bogucka

Kierownik MGOPS w Szepietowie

 
Początek strony