Aktualności

Harmonogram zajęć: 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie

ZAPRASZA

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

DOTYCZĄCE PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„NOWE DOŚWIADCZENIE-LEPSZE PERSPEKTYWY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zapraszamy osoby pozostające bez pracy w wieku od 18 do 65 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta i gminy Szepietowo

W ramach projektu dla uczestników przewidziane są następujące działania:

 

Warsztat psychologiczny

 

Warsztat aktywizujący z doradcą zawodowym

 

Indywidualne spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym

 

Kurs zawodowy: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

 

Kurs zawodowy: Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie:

 

Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie
ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo.

 
Początek strony