Zapytanie ofertowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie ul. Głowna 6, 18-210 
Szepietowo, NIP 722-12-06-838, REGON 450010033 w związku z realizacją projektu systemowego Pt.: "Nowe doświadczenie - lepsze perspektywy" zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych i papierniczych. 
Początek strony