Zapytanie ofertowe - materiały biurowe i papiernicze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie ul. Głowna 6, 18-210 
Szepietowo, NIP 722-12-06-838, REGON 450010033 w związku z realizacją 
projektu systemowego Pt.: "Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy" zwraca 
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów 
biurowych i papierniczych.
Szczegóły do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe- materiały biurowe i papiernicze MGOPS str1

Zapytanie ofertowe- materiały biurowe i papiernicze MGOPS str2

Zapytanie ofertowe- materiały biurowe i papiernicze MGOPS str3

Zapytanie ofertowe- materiały biurowe i papiernicze MGOPS str4

 zał.1. do mat. biurowych

 zał.2. do mat. biurowych

 zał.3. do mat. biurowych

 zał.4. do mat. biurowych

 zał.5. do mat. biurowych

 
Początek strony