Wycieczka edukacyjno - turystyczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie ul. Głowna 6, 18-210
Szepietowo, NIP 722-12-06-838, REGON 450010033 w związku z realizacją
projektu systemowego Pt.: „Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy” zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej  "Na  przeprowadzenie jednodniowej wycieczki edukacyjno - turystycznej” w ramach projektu pt.: „Nowe doświadczenie – lepsze perspektywy".
Szczegóły oferty w załącznikach
Wycieczka edukacyjno - turystyczna MGOPS Szepietowo

 
Początek strony