Zapytanie ofertowe - psycholog-doradca-kurs MGOPS Szepietowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie ul. Głowna 6, 18-210 
Szepietowo, NIP 722-12-06-838, REGON 450010033 w związku z realizacją 
projektu systemowego Pt.: "Nowe doświadczenie  lepsze perspektywy" zwraca 
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie:
- Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych
- Przeprowadzenie warsztatów z doradztwa zawodowego
- Przeprowadzenie kursu zawodowego: Ogólnobudowlany , nowoczesne
- Przeprowadzenie kursu zawodowego: Kelner
- Przeprowadzenie kursu zawodowego: Obsługa kas fiskalnych i terminali 
płatniczych.

Szczegóły do pobrania poniżej.

 Zapytanie ofertowe- psycholog-doradca-kurs MGOPS Szepietowo str1

 Zapytanie ofertowe- psycholog-doradca-kurs MGOPS Szepietowo str2

 Zapytanie ofertowe- psycholog-doradca-kurs MGOPS Szepietowo str3

zał.1. do ofert psycholog-doradc a-kurs MGOPS Szepietowo

zał.2. do ofert psycholog-doradc a-kurs MGOPS Szepietowo

zał.3. do ofert psycholog-doradc a-kurs MGOPS Szepietowo

 
Początek strony